Debata w bibliotece

Dodano: 9 marca 2015

Zapraszamy do udziału w debacie „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła?”, która odbędzie się 20 marca 2015 roku (piątek) w godzinach 17.00-19.00 w Bibliotece Publicznej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A.

Debata organizowana przez naszą bibliotekę jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu lokalnych dyskusji na temat kompetencji Polaków i ich mocnych stron, które w najbliższych latach będą kluczowe dla rozwoju naszego kraju. Jest mi niezwykle miło przekazać, że Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie poprzez zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli samorządu, reprezentantów lokalnych instytucji i organizacji, a także mieszkańców, jako jedna z 42 placówek z całej Polski. Debaty odbędą się w nich niemal w tym samym czasie – 20-21 marca 2015 roku.

Podczas spotkania w Suwałkach będziemy rozmawiać o kompetencjach ważnych dla rozwoju zarówno osobistego i zawodowego mieszkańców, jak i naszego miasta. Wydarzenie będzie miało charakter warsztatowy, dzięki czemu wszyscy uczestnicy będą mogli się wypowiedzieć.

Zaproszenie do udziału w debacie kierujemy do blisko 50 osób – przedstawicieli różnego rodzaju instytucji i organizacji działających na terenie naszego miasta, a także do grona użytkowników naszej biblioteki.

Debata w Suwałkach, podobnie jak spotkania w pozostałych bibliotekach, jest ściśle powiązana z Kongresem Obywatelskim – dorocznym wydarzeniem organizowanym od blisko 10 lat przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres angażuje do rozmów
o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu (wśród uczestników kongresowych dyskusji można wymienić m.in. Jana Englerta, Lecha Wałęsę, Joannę Szczepkowską czy Jacka Żakowskiego). Debaty na temat kompetencji Polaków zostały przeprowadzone podczas kongresu w ubiegłym roku – spotkania w 42 miejscowościach będą więc  stanowić ich kontynuację w wymiarze lokalnym, a wnioski ze wszystkich dyskusji zostaną zebrane
i przedstawione podczas kolejnego kongresu, w październiku 2015 roku.

Konkluzje i pomysły wynikające z naszej debaty będziemy mogli wykorzystać również lokalnie, na przykład planując działania edukacyjne skierowane do mieszkańców czy ubiegając się o finansowanie projektów, etc.

Do udziału w debacie oraz do informowania o jej efektach zapraszamy lokalne media.

Telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w naszej debacie należy zgłosić do 18 marca (nr tel. 87 565 62 46). Szczegółowych informacji udziela Jolanta Gąglewska – koordynator debaty lokalnej w Suwałkach.

 

organizatorzy

Kategorie: Aktualności

Góra