Debata w Suwałkach

Dodano: 26 marca 2015

20 marca 2015 roku Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zorganizowała debatę „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła?”.

W dyskusji wzięły udział 23 osoby, między innymi Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach, suwalscy radni, Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków, przedstawiciele suwalskich instytucji i organizacji pozarządowych oraz użytkownicy biblioteki – w tym emeryci i licealiści.

Zgromadzone osoby rozmawiały o kompetencjach ważnych dla rozwoju zarówno osobistego i zawodowego, jak i całego miasta. Zdecydowali, że najważniejsze z punktu widzenia sukcesów osobistych i zawodowych mieszkańców Suwałk są determinacja (rozumiana jako cierpliwość, wytrwałość, zaangażowanie), umiejętność uczenia się, czyli zdolność do refleksji, wiedza i jej praktyczne wykorzystanie oraz pomysłowość i kreatywność.
Z kolei dla rozwoju Suwałk najistotniejsze będą otwartość na sprawy społeczności (poczucie dobra wspólnego), umiejętność współpracy, społeczna kontrola działań władz lokalnych (rozumiana jako postawa).

Debata zorganizowana przez bibliotekę była częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 42 placówek z całej Polski.

Konkluzje z suwalskiego spotkania zostały przesłane do organizatorów przedsięwzięcia, którzy dokonają całościowego podsumowania debat. Wnioski i pomysły wynikające z debat lokalnych zostaną wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego – dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu.

RAPORT Z DEBAT KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Kategorie: Aktualności

Góra