Wydawnictwa Biblioteki

1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Suwałki 1977.

2. Z dziejów bibliotek w województwie suwalskim. Materiały z sesji popularnonaukowej z okazji 35-lecia biblioteki. Suwałki 1980.

3. Czosnyka Tadeusz Józef : Ekslibrisy bibliotek publicznych województwa suwalskiego. Suwałki 1989.

4. Województwo suwalskie. Ziemia i ludzie: katalog wystawy książek. Suwałki 1989.

5. Suwałki – województwo. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Warszawa 1994.

6. Analizy z działalności bibliotek publicznych w województwie suwalskim. Opracowane w formie broszur, wydawane w latach 1986-1998.

7. Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Praca zbior. pod red. Janusza Kopciała. Suwałki 1995.

8. Kopciał Janusz: Biblioteka Publiczna w Suwałkach (1945-1996). Suwałki 1997.

9. Bilans dokonań bibliotek publicznych w województwie suwalskim w latach 1975-1998. Suwałki 1998.

10. Konopnicka Maria: Willa Wołkońskich. Suwałki 1998.

11. O Adamie Mickiewiczu w Suwałkach. Suwałki 1998.

12. Jan Paweł II w medalierstwie i książce. [Folder z wystawy]. Suwałki 1999.

13. 60. rocznica zbrodni Katyńskiej. Materiały z sesji naukowej, Suwałki 13 marca 2000 r. Red. Grażyna Sobecka. Suwałki 2000.

14. I co dalej … Wolność. Red. Grażyna Sobecka. Suwałki 2000.

15. Medalierstwo Bohdana Chmielewskiego. [Katalog wystawy]. Suwałki 2001.

16. Inni wśród nas. Niepełnosprawni o sobie. Red. Stefan Maciejewski. Suwałki 2001

17. Piechowska Barbara, Strynkowska, Anna : Jan Leończuk : bibliografia za lata 1970-2000. Suwałki 2001.

18. Bacewicz Jan : 285 lat Suwałki 2005.

19. Poszukiwanie wspólnych korzeni kulturowych Białorusi i Polski : materiały z konferencji międzynarodowej, Wigry, 6-8 czerwca 2005 r : (praca zbiorowa) Oprac. red. Jan Bacewicz Suwałki 2005.

20. Suwałki : miasto nad Czarną Hańczą : praca zbiorowa. Red. Janusz Kopciał , współaut. Maciej Ambrosiewicz. Suwałki 2005.

21. Tanajewski Zbigniew : Do cna. Suwałki 2005.

22 Racis Władysława : Ocalić od zapomnienia : Władysława Racis opisuje tradycje ludowe Suwalszczyzny . Suwałki 2006.

23. Kuczyński Henryk :Syberyjski szlak Suwałki 2007.

24. Soboń Edmund : Stalag IF Sudauen : piekło pod niebem suwalskim. Suwałki 2007.

25. Polacy i Polonia na świecie : stan badań i ich perspektywy na XXI wiek : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej – Suwałki, 15-17 września 2006 roku. Red. nauk. Kazimierz Dopierała, Adam Sudoł. Suwałki 2008.

26. Dobaj, Paweł, Mucharski, Krzysztof : Internowani. Suwałki 2008.

Góra