„Poznajmy się- Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu” – konferencja

Dodano: 14 lutego 2022

W piątek, 11 lutego, odbyła się konferencja zdalna w której uczestniczyli partnerzy projektu „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu”.

Ze względu na ograniczenia związane w koronawirusem zdalnie uczestniczyli w niej przedstawiciele suwalskiego samorządu, na czele ze Zdzisławem Przełomcem – przewodniczącym Rady Miejskiej oraz suwalscy bibliotekarze wraz z Marią Kołodziejską, dyrektor Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej.

Głównym punktem programu konferencji było otwarcie wystawy fotograficznej prezentującej Suwałki, która jest częścią Dni kultury polskiej w Tarnopolu, które odbyly się 11-12 lutego 2022 r.

W otwarciu wystawy w Tarnopolu uczestniczyli przedstawiciele miejscowego samorządu, konsulatu RP w Łucku oraz Polacy mieszkający w Tarnopolu z Polskiego Centrum Kultury i Edukacji, a także bibliotekarze z Centralnej Biblioteki Miejskiej w Tarnopolu.

Celem projektu jest promocja lokalnej kultury i historii, budowanie wzajemnego zrozumienia między Polską a Ukrainą, poprawa wizerunku obu miast i ich dostępności dla zwiedzających. Na miejsce realizacji projektu wybrano biblioteki. Bo w dzisiejszych czasach biblioteka to nie tylko miejsce, w którym można w ciszy poczytać książkę, ale także centrum życia towarzyskiego i kulturalnego, które może przyciągnąć szerokie grono odbiorców. Niestety, ze względu na ograniczenia kwarantanny, działania projektowe odbywały się w ciągu roku online. Do tej pory większość zaplanowanych działań już wykonano.

Co zrobiono w Tarnopolu?

28 stycznia 2021 r. Centralnej Bibliotece Miejskiej odbyła się wstępna konferencja internetowa, na której ponad 20 osób zaprezentowało Tarnopol. W wydarzeniu zdalnie uczestniczyło kilkunastu suwalczan, w tym prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczący RM Z. Przełomiec. W czasie Dni Miasta Tarnopola 28 sierpnia 2021 r. zorganizowano pierwsze Dni Kultury Polskiej. W wydarzeniu wzięła udział delegacja z Suwałk, w skład której weszli zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Jacek Niedźwiedzki, skarbnik miasta Wiesław Stelmach, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Maria Kołodziejska i inni. Suwalczanie zwiedzili bibliotekę-muzeum „Literacki Tarnopol”, gdzie odbyła się prezentacja artbooków i dźwiękowych bajek powstałych w ramach projektu.

Bibliotekarze Tarnopola wykonali trzy artbooki: „Maria Konopnicka w wymiarze czasu” (projekt Centralnej Biblioteki Miejskiej), „Historia Kultury Ukraińskiej”, „Kulturalna Dziedzictwo Polski”. Wszystkie dzieła sztuki wykonane są w dwóch językach – ukraińskim i polskim. Osobowości twórcze Tarnopola pracowały przy tworzeniu materiału audiowizualnego do bajek w języku ukraińskim, a dzięki pracy nauczycielki TNPU, tłumaczki, bajkopisarki Natalii Lobas i poety, tłumacza Jurija Zawadzkiego, baśnie ukraińskich autorów brzmią teraz po polsku.

Co zrobiono w Suwałkach?

Dzięki muzyce łatwiej możemy się wzajemnie poznać – Suwalczanie z Ukraińcami, którzy od kilku lat licznie pojawiają się w grodzie nad Czarną Hańczą. I o tym mogliśmy się przekonać na placu Marii Konopnickiej26 sierpnia ubiegłego roku, gdzie wystąpił zespół The Ukrainian Folk. Ukraińskiej muzyki suwalczanie mogli posłuchać również w czasie wrześniowego „Ukraińskiego pikniku kulinarnego”. Na scenie w Parku Konstytucji 3 Maja zaprezentował się zespół „Horpyna” oraz działające w Suwałkach zespoły prezentujące ukraiński folklor. W czasie „Ukraińskiego pikniku kulinarnego” suwalczanie mieli okazję poznać ukraińskie potrawy przygotowane m.in. przez ukraińskiego kucharza Romana Porecajłę.

Od kilku miesięcy w Czytelni suwalskiej Biblioteki przy ul. E. Plater 33 A jest stanowisko komputerowe miejsce z bezpłatnym dostępem do Internetu wraz ze stacją komputerową z ukraińską klawiaturą komputerową  do korzystania przez osoby posługujące się językiem ukraińskim na co dzień. Powstała też strona internetowa o historii i kulturze Suwałk oraz z informacjami użytecznymi dla obcokrajowców dostępna w językach polskim i ukraińskim. Jest dostępna pod adresem: suwalki.bpsuwalki.pl Suwalska Biblioteka przygotowała też quest „Tropem królewskiego pazia” czyli szlak krasnoludków w Suwałkach w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

Co jeszcze w planach?

W planach jest jeszcze wystawa fotograficzna w Suwałkach prezentująca miasto Tarnopol oraz otwarcie biblioteczek plenerowych z polskimi i ukraińskimi książkami- jednej w Suwałkach, drugiej w Tarnopolu. Na potrzeby tych biblioteczek plenerowych zakupiono 500 książek na wymianę między partnerami. W Tarnopolu każdy będzie miał okazję przeczytać i obejrzeć nową polską literaturę. Miłośnicy literatury ukraińskiej będą mogli to zrobić w Suwałkach.

Już poza realizacją wspólnego projektu w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej 12 lutego rozpocznie się nauka języka polskiego dla ukraińskich dzieci przebywających w Suwałkach. (źródło: DwuTygodnik Suwalski)

Projekt „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu” jest dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
Проект „Зустрінемось-українці в Сувалках, поляки в Тарнополі” співфінансується за Програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки у рамках Європейського Інструменту Сусідства.

Kategorie: AktualnościProjekty i programy

Góra