Spotkanie z Andrzejem Matusiewiczem i Grzegorzem Kłoczko

Dodano: 20 stycznia 2017

Zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Matusiewiczem i Grzegorzem Kłoczko 26 stycznia (czwartek) o godzinie 17:00w naszej bibliotece przy ul. E. Plater 33A, w Sali im. J. Towarnickiej.
Wstęp wolny.

„…jedna myśl nam przewodniczy:
trzymać się niezachwianie prawdy,
kochać kraj i bliźnich, oraz starać się
być pożytecznym dla ogółu…”
A. Połujański,
Leśnictwo Polskie, t. 1

ALEKSANDER POŁUJAŃSKI – pionier polskiego piśmiennictwa leśnego. Pochodził z Wileńszczyzny. W 1837 roku ukończył studia leśne w Petersburgu. Był leśniczym w guberni kazańskiej, wołogodzkiej i moskiewskiej, a od 1849 sekretarzem w oddziale leśnym rządu gubernialnego warszawskiego. Połujański był założycielem „Rocznika Leśniczego”, jednego z pierwszych w Królestwie Polskim czasopism poświęconych sprawom leśnym. Jego kontynuacją był „Goniec Leśny i Wiejski”. Był też autorem wielu publikacji książkowych i artykułów. W roku 1855 otrzymał stanowisko asesora nadleśnego w rządzie gubernialnym augustowskim. Miał już wtedy w dorobku pisarskim Opisanie lasów, a pobyt w guberni augustowskiej zaowocował „Wędrówkami po guberni
augustowskiej w celu naukowym odbytymi”. Od 1859 roku był komisarzem leśnym w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie. Wtedy to wydał Leśnictwo Polskie.
Zmarł 26 maja 1866 r. w Warszawie. Jego doczesne szczątki spoczęły na Powązkach.

Kategorie: Aktualności

Góra