Ogłoszenia i przetargi

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

więcej

Protokół wyboru oferty ubezpieczenia na 2024 rok

W dniu 27.11.2023 r. komisja dokonała wyboru oferty na ubezpieczenie majątku i komunikacyjnego Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 

więcej

Ogłoszenie Komisji Socjalnej

Komisja Socjalna działająca przy Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że świadczenia świąteczne wypłacane byłym pracownikom (emerytom) podlegają zróżnicowaniu na podstawie składanych oświadczeń o dochodach (Załącznik nr 1) za dany rok podatkowy poprzedzający wypłatę świadczeń. W przypadku braku …

więcej

Zapytanie

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w związku z koniecznością ubezpieczenia majątku instytucji na okres 29.11.2023 do 28.11.2024 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ubezpieczenie mienia.

więcej

Zapytanie

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w związku z koniecznością ubezpieczenia majątku instytucji na okres 29.11.2022 do 28.11.2023 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na ubezpieczenie mienia.

więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/ADM/BIBL/2021 z dnia 22.01.2021 r. na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

więcej

Przetarg nieograniczony

AD.331.BIBL.1.2020 Przetarg nieograniczony pn. „Brylantowa biblioteka – modernizacja wypożyczalni książek, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki” z Programu Infrastruktura Kultury 2020 dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

więcej

Zarządzenie

Zarządzenie Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie zasad wznowienia funkcjonowania Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w związku z odwołaniem ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii Covid -19

więcej

Ogłoszenie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

więcej

Ogłoszenie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

więcej