Przetarg nieograniczony

19 czerwca 2020

AD.331.BIBL.1.2020 Przetarg nieograniczony pn. „Brylantowa biblioteka – modernizacja wypożyczalni książek, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki” z Programu Infrastruktura Kultury 2020 dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.