Ogłoszenie Komisji Socjalnej

23 listopada 2023

Komisja Socjalna działająca przy Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że świadczenia świąteczne wypłacane byłym pracownikom (emerytom) podlegają zróżnicowaniu na podstawie składanych oświadczeń o dochodach (Załącznik nr 1) za dany rok podatkowy poprzedzający wypłatę świadczeń. W przypadku braku oświadczenia o dochodach świadczenie nie zostanie wypłacone. 

Lp.

Emeryci

Świadczenie świąteczne (Boże Narodzenie 2023)

1.

Powyżej 4000

250

2.

2501-4000

270

3.

do 2500

290

 

Oświadczenie do pobrania