100-lecie harcerstwa

Dodano: 7 sierpnia 2018

Do końca września w naszej bibliotece można obejrzeć wystawę zorganizowaną z okazji 100-lecia suwalskiego harcerstwa. Zapraszamy!

W stulecie harcerstwa prezentujemy fragment ogromu świadectw minionych stu lat ZHP, zebranych przez świadka niemal całego okresu tej historii. Rok 1918 to początek skautingu – późniejszego harcerstwa – w Suwałkach.

Józef Stefan Tutak urodził się w 1931 roku. Harcerstwem zainteresował się jeszcze przed II wojną światową. Już po wojnie zdobywał kolejne sprawności i stopnie. Doszedł do rangi komendanta hufca suwalskiego; pełnił tę funkcję w latach 1956-1963. Harcerstwo, w szczególności praca instruktorska z młodzieżą, była jego powołaniem i całym życiem. Za osiągnięcia w pracy z młodzieżą otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Napisał i wydał (1997) książkę „Harcerskie wspomnienia – lata 1948-1985”.

Był przewodniczącym komisji historycznej hufca i jej siłą napędową przez kilkanaście lat. Pracował niesłychanie aktywnie. Gromadził materiały, pisał apele do prasy, prowadził korespondencję z suwalskimi harcerzami rozsianymi w kraju i za granicą. Opracował to w gigantycznej pracy „Suwalskie harcerstwo 1918-1967. Album – X lat pracy Komisji Historycznej Hufca ZHP Suwałki” liczącej niemal 1200 stron.

Pod koniec życia Stefan Tutak starał się zabezpieczyć kolekcję. Rozmowy z różnymi instytucjami (w tym z suwalskim hufcem) nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wiosną tego roku Pracownia Historii Mówionej działająca w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach nawiązała kontakt z harcerzami z Harcerskiego Kręgu Seniora. Tak trafiliśmy do Stefana Tutaka, który zaproponował nam przekazanie kolekcji. Biblioteka przyjęła ten dar z całą świadomością doniosłości pracy, jaka została dokonana, i przyszłych działań udostępniającym materiały potomnym.

Harcmistrz Stefan Józef Tutak zmarł 28 maja 2018 roku.

Oficjalne obchody stulecia suwalskiego harcerstwa będą miały miejsce w dniach 26-28.08.2018. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach dołącza do tej uroczystości, prezentując fragmenty kolekcji harcmistrza Stefana Tutaka. Są to archiwalne dokumenty, książeczki harcerskie, zdjęcia, dawne kroniki poszczególnych zastępów i drużyn, książki, prasa harcerska i podręczniki metodyczne dla instruktorów ZHP, zestaw do nauki topografii, mundury i laski harcerskie, a także obszerny zbiór dokumentów i medali Stefana Tutaka, jakie zdobył, pełniąc różne funkcje społeczne w ciągu całego swego życia. Tą wystawą w ważnym dla ZHP roku, chcieliśmy złożyć hołd harcmistrzowi Stefanowi Tutakowi, którego osobisty wkład pracy w ocalenie pamiątek ZHP jest nie do przecenienia.
Otwarcie tej wystawy w bibliotece w przeddzień oficjalnych uroczystości uzupełnia uroczystości organizowane przez Suwalski Hufiec ZHP im. Tadeusza Lutostańskiego.

Wystawa będzie czynna do końca września 2018 r.

Zorganizowano w ramach projektu „Cyfrowe pogotowie historyczne” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kategorie: Aktualności

Góra