Brylantowa biblioteka

Dodano: 26 maja 2020

Brylantowa biblioteka- modernizacja wypożyczalni książek, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki

W dniu 26 maja 2020 r. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach rozpoczęła realizację zadania pod nazwą „Brylantowa biblioteka- modernizacja wypożyczalni książek, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki”. Jest on współfinansowany w 60% przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Realizacja zadania umożliwi modernizację biblioteki i uczyni ją bardziej nowoczesną, atrakcyjniejszą, otwartą i przystępną. Modernizacja wypożyczalni książek, windy i przestrzeni komunikacyjnej biblioteki ułatwi dostęp do niej odbiorcom, w tym niepełnosprawnym. Modernizacja poprawi stan instalacji wodno-kanalizacyjnej elektrycznej oraz pomieszczeń administracyjnych i dostosuje bibliotekę do standardów europejskich. Realizacja tego zadania uczyni z biblioteki miejsce jeszcze bardziej przyjazne dla ducha, co podniesie jej atrakcyjność.
Podstawowym celem realizacji zadania jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności przez Bibliotekę, która w 2020 roku obchodzi 75-lecie działalności czyli swój brylantowy jubileusz. W tym roku mija też 100 lat od uruchomienia pierwszej biblioteki w Suwałkach. W 1920 r. Polska Macierz Szkolna utworzyła bibliotekę z czytelnią w Suwałkach. Biblioteka Publiczna w Suwałkach znajduje się w budynku, który w 1997 r. został zaadaptowany na jej potrzeby. Zrealizowana przed ponad 23 laty inwestycja z wykorzystaniem materiałów i technologii wówczas dostępnych oraz brak od tego czasu kompleksowych prac modernizacyjnych skutkuje bardzo złym stanem technicznym budynku. Przeprowadzenie modernizacji pozwoli na stworzenie optymalnych i bezpiecznych warunków prowadzenia działalności kulturalnej oraz obniży koszty utrzymania budynku. Realizacja zadania potrwa do 31 grudnia 2020 r.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, z godnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Kategorie: Projekty i programy

Góra