Kiedy dziecko nie mówi…

Dodano: 16 lipca 2019

O ile coraz więcej literatury naukowej poświęca się zaburzeniom takim jak dysleksja rozwojowa, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zespół Aspergera czy autyzm dziecięcy, o tyle wciąż istnieje niewiele pozycji dotyczących mutyzmu wybiórczego. Po przeprowadzeniu małego dochodzenia zauważyłam, że „zwykli śmiertelnicy” w mniejszym lub większym stopniu orientują się czym są wyżej wymienione pojęcia, natomiast kompletnie nie potrafią odnieść się do mutyzmu.

W bibliotecznych zasobach również brakowało publikacji przeznaczonej temu zagadnieniu. Deficyt ten pomogła nam uzupełnić czytelniczka, której serdecznie dziękujemy.

Najlepszą recenzją książki wydaje się fragment ze wstępu:

„W niniejszym doskonałym podręczniku można znaleźć aktualne informacje o istotnych aspektach mutyzmu wybiórczego, a przede wszystkim praktyczne i szczegółowe wskazówki, jak radzić sobie z tym zaburzeniem, przydatne lekarzom i terapeutom, nauczycielom, dzieciom i młodzieży oraz członkom ich rodzin. W książce zamieszczono także wiele użytecznych materiałów. Opisano reprezentatywne przypadki zaburzenia, dobrze ilustrujące jego różnorodne objawy i konieczność przygotowania sytuacji interwencji terapeutycznej na miarę każdego pacjenta z osobna.”

Wszystkich zainteresowanych niniejszym tytułem zapraszamy do Wypożyczalni dla Dorosłych.

Kamila Sośnicka

Kategorie: Aktualności

Góra