Nabór na stanowisko

Dodano: 13 września 2019

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
instruktora zajęć w „Midicentrum” Kreatywnym Ośrodku Nauki i Technologii w Suwałkach

Lokalizacja: „Midicentrum” Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii w Suwałkach, ul. Witosa 4A , 16-400 Suwałki

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, 1/1 etatu, także w godzinach popołudniowych, praca w soboty. Planowana data zatrudnienia: 1 października 2019 r.

Opis stanowiska:
Prowadzenie zajęć z różnymi grupami wiekowymi (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi)
w pracowniach Midicentrum.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe, mile widziane informatyczne;
– dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
– bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz umiejętność posługiwania się sprzętem elektronicznym, praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz programów graficznych (podstawowych);
– znajomość podstaw programowania dla dzieci i młodzieży (Scratch Jr, Scratch, EV3 itp.), obsługi i programowania popularnych robotów (WeDo, Mindstorms, Ozobot, Photon, itp.)
– kreatywność i samodzielność w działaniu, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, w szczególności z dziećmi i młodzieżą.

Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
– posiadanie różnego rodzaju zainteresowań i umiejętności artystycznych;
– posiadanie zainteresowań matematyczno-fizycznych i technicznych;
– przygotowanie pedagogiczne w zakresie edukacji artystycznej lub muzycznej

Główne obowiązki:
– prowadzenie wraz z przygotowaniem merytorycznym, zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w pracowniach Midicentrum;
– merytoryczne opracowywanie oraz prowadzenie projektów (współpraca z pozostałymi instruktorami);
– inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych, w tym organizacja konkursów, kółek zainteresowań;
– przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, pozyskiwanie sponsorów.

Wymagane dokumenty:
1. curriculum vitae;
2. list motywacyjny
3. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz umiejętności (zaświadczenia, opinie, referencje) i doświadczenie;
4. oświadczenie opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu, zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Biblioteki w Suwałkach (pok. nr 13), bądź przesłać pocztą na adres: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki w kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Instruktor zajęć w „Midicentrum””, w terminie do 20.09.2019 r. do godziny 14 00 (decyduje data wpływu do Biblioteki).

Kategorie: Aktualności

Góra