OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”) oraz obowiązkiem informacyjnym, jaki wynika z tych przepisów, chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie. Są one należycie zabezpieczone i chronione.

Chcielibyśmy poinformować że:

1) Administratorem danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, lub inne dane udostępnione przez Państwo) jest:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

ul. E. Plater 33A

16-400 Suwałki

NIP 8441284226

2) Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane w celu prowadzenia działań statutowych Biblioteki oraz marketingowych (np. przesyłanie newslettera, informacji o akcjach bibliotecznych, konkursach i innych wydarzeniach), a także w celu kontaktu bezpośredniego naszych pracowników z Państwem – tylko jeżeli wyrazi Pan/Pani na nie zgodę.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody).

4) Dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1. lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5) Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

6) Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu, wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego.

8) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mailowo pod adresem: iodo@bpsuwalki.pl lub pisemnie pod adresem:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

ul. E. Plater 33 A

16-400 Suwałki

     Maria Kołodziejska

Dyrektor Biblioteki Publicznej

im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Góra