„Poznajmy się- Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu”

Dodano: 3 lutego 2021

Zdalną konferencją zainaugurowano międzynarodowy projekt „Poznajmy się – Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu” realizowany przez biblioteki w Suwałkach i Tarnopolu.

W konferencji uczestniczyli m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, burmistrz Tarnopola Serhij Nadal, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Zdzisław Przełomiec, przedstawiciel Rady Miejskiej do spraw miast partnerskich  Tarnopola, dyrektor Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach Maria Kołodziejska, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Tarnopolu Ludmiła Bojko, Anna Samoilenko ze Stowarzyszenia Ukraińców w Suwałkach oraz przedstawiciele Polaków i szkoły polskiej w Tarnopolu.

W czasie konferencji przedstawiciele obu stron zaprezentowali swoje placówki oraz zamierzenia jakie planują zrealizować w ramach projektu. Niestety część z tych działań będzie wymagała weryfikacji ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii koronowirusa. Podstawowym celem projektu jest wzajemne przybliżenie mieszkańcom Suwałk i Tarnopola zamieszkujących w tych miastach odpowiednio Ukraińców i Polaków.

W Suwałkach według szacunkowych danych mieszka i pracuje ok. 3 tys. Ukraińców, o których suwalczanie niewiele wiedzą. W założeniach projektu było pokazanie mieszkańcom Suwałk ich kultury i tradycji oraz stworzenie miejsca, w którym Ukraińcy przebywający w Suwałkach będą mogli uzyskać informacje o grodzie nad Czarną Hańczą oraz spotkać się.

Dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść tego dokumentu ponosi Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako odzwierciedlający stanowisko Unii Europejskiej, instytucji zarządzającej lub połączonego sekretariatu technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Kategorie: Projekty i programy

Góra