Głosowanie na SBO 2025 – projekt nr 4 „Książki i sztuczna inteligencja dostępne”

01 lipca 2024

Bibliotekarze zgłosili swój projekt do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego! Zachęcamy do głosowania na projekt nr 4 pt. „Książki i sztuczna inteligencja dostępne”.

Projekt zakłada zakup i udostępnienie mieszkańcom Suwałk bezpłatnego dostępu do platformy z e-bookami oraz spotkania z poczytnymi autorami takimi jak np. Mariusz Czubaj, Marcin Świetlicki Jakub Szamałek czy Weronika Marczak. Zaplanowano także spotkanie dotyczące sztucznej inteligencji z autorem książek popularnonaukowych. Głosowanie potrwa do 10 lipca.

Głosowanie trwa od 21 czerwca do 10 lipca 2024 r. i odbywa się na stronie suwalki.budzet-obywatelski.org

Papierowe karty można wydrukować TUTAJ i złożyć do urny w punktach: w holu Urzędu Miejskiego, w holu Aquaparku, w holu na I piętrze Centrum Handlowego Suwałki Plaza.

Od dziś do 10 lipca 2024 roku można głosować na projekty do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

  • Głosowanie polega na wypełnieniu wyłącznie jednej karty do głosowania w formie papierowej lub elektronicznej.
  • Kartę papierową należy złożyć do urny w punktach: w holu Urzędu Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-19.00. W holu Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7 codziennie w godz. 6-22. W holu Centrum Handlowego Suwałki Plaza, ul. gen. J. Dwernickiego 15 od poniedziałku do soboty w godz. 9-21.
  • Karta elektroniczna zostanie udostępniona na stronie internetowej www.um.suwalki.pl.
  • Na karcie do głosowania dokonuje się wyboru trzech projektów.
  • W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu mieszkańców Suwałk na projekty budżetu obywatelskiego.
  • Głosować może jedynie mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki.