„Harcerska Afryka”

14 lutego 2019

1 marca, o godz. 16:30 zapraszamy na spotkanie „Harcerska Afryka” z Michałem Synowcem w naszej bibliotece.

Projekt Harcerska Afryka 2018 został przygotowany przez członków Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i rozpoczął się w sierpniu 2017 r. Pomysłodawcami byli instruktorki i instruktorzy ZHR na czele z harcmistrzem Michałem Synowcem- historykiem i miłośnikiem Afryki Południowej. Uczestnikami misji byli harcerze i harcerki z wieloletnim doświadczeniem.

Celem wyjazdu była inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna, filmowa oraz kartograficzna, a także w miarę możliwości renowacja trzech polskich nekropolii w Rusape, Marandellas i Gatoomie znajdujących się w Zimbabwe.

Między 19 sierpnia a 10 września siedmioosobowa grupa przemierzyła kilka tysięcy kilometrów aby zrealizować cele projektu i odkryć zapomniane fragmenty historii Polski. W istniejących około 20 polskich osiedlach na terenie Afryki Wschodniej i Południowej w latach 1942-1952 bardzo prężnie działało i rozwijało się harcerstwo. Po ponad 70 latach na tych terenach ponownie pojawili się harcerze chcąc w ten sposób przywrócić pamięć o tych, o których nie pamięta już prawie nikt. Rodakach, którzy nigdy nie powrócili do swojej Ojczyzny.