Konkurs recytatorski

Dodano: 23 stycznia 2020

Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” skierowany do uczniów suwalskich szkół podstawowych i średnich

Cele konkursu :

– ocalenie od zapomnienia poezji dawnych twórców regionalnych;
– kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych twórców tej Ziemi;
– zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi ze spuścizną ludźmi pióra naszego regionu.

Uczestnicy konkursu:

– uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych,
– uczniowie szkół średnich.

Wymienieni uczniowie reprezentują szkoły w Suwałkach. Szkoły, przesyłając informacje o kandydatach, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych dla potrzeb konkursu zgodnie z zamieszczoną deklaracją.

Repertuar obejmuje:

– klasy V-VI szkół podstawowych – jeden wiersz w całości według załączonego wykazu autorów,
– klasy VII – VIII szkół podstawowych oraz szkoły średnie – wiersz poety współczesnego dzieło twórcy mazurskiego z XIX wieku – do połowy
XX wieku według załączonego wykazu autorów.

Szkoła może wystawić do trzech uczniów w powyższych kategoriach.

Zgłoszenia należy przesyłać do 21 lutego 2020 r. na adres:
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
ul. Emilii Plater 33A, 16-400 Suwałki
z dopiskiem „Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta” według załączonego wzoru.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula i oświadczenie

Wykaz poetów współczesnych i twórców

Kategorie: Aktualności

Góra