Książki bez barier

22 września 2023

Bibliotekarze zgłosili swój projekt do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego! Zachęcamy do głosowania na Mikroprojekt nr 7 pt. „Książki bez barier”.

Projekt „Książki bez barier” zakłada zakup i udostępnienie mieszkańcom Suwałk bezpłatnego dostępu do platformy z e-bookami oraz zorganizowanie spotkań autorskich z popularnymi pisarzami.

Głosowanie trwa od 18 do 29 września!

Głosowanie odbywa się na stronie suwalki.budzet-obywatelski.org

Papierowe karty można wydrukować TUTAJ (drukuj po obu stronach arkusza papieru względem krótkiej krawędzi)i złożyć do urny w punktach: w holu Urzędu Miejskiego, w holu Aquaparku, w holu na I piętrze Centrum Handlowego Suwałki Plaza.

Jak głosować?

Od 18 do 29 września 2023 można głosować na projekty do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?
(źródło: suwalki.budzhttps://suwalki.budzet-obywatelski.org/glosowaniet-obywatelski.org)

1. Wyboru projektów, które są przekazane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, dokonują w głosowaniu powszechnym mieszkańcy.
2. Głosowanie polega na wypełnieniu wyłącznie jednej karty do  głosowania w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
3. Kartę papierową należy złożyć do urny w punktach: w holu Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1 w godz. 7.30-19.
W holu Aquaparku przy ul. Jana Pawła II 7 w godz. 6-22.
W holu Centrum Handlowego Suwałki Plaza przy ul. gen. J. Dwernickiego 15 w godz. 9-21 od poniedziałku do soboty.
4. Karta elektroniczna zostanie udostępniona na stronie internetowej www.um.suwalki.pl.
5. Na karcie do głosowania dokonuje się wyboru nie więcej niż jednego projektu z kategorii mikro, nie więcej niż jednego projektu z kategorii małe oraz nie więcej niż jednego projektu z kategorii duże.
6. W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu mieszkańców Suwałk na projekty budżetu obywatelskiego.
7. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania. W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.
8. Wszelkie modyfikacje karty do głosowania w szczególności zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń, itp. są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania.