„Malowane wiersze Konopnickiej”

06 grudnia 2022

W Roku Marii Konopnickiej Biblioteka we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Bibliofil zorganizowała wydarzenia związane z biografią i twórczością sławnej suwalczanki.

W ramach projektu „Malowane wiersze Konopnickiej” udało się zorganizować plenerową wystawę z poezją zilustrowaną przez suwalskie artystki, którą można było obejrzeć na Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach. Na wystawie można było przeczytać teksty („Pranie”, „Sposób na laleczkę”, „Wielkie pranie”, „Przygoda z lalką”, „Magdusia i pieski”, „Prośba Filusia”, „Pifuś-malarz”, „Zosia i jej mopsy”) oraz podziwiać ilustracje Anny Cichosz, Olgi i Mai Wielogórskich.

Odbyły się również wydarzenia towarzyszące wystawie koncert Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla pt. „Jabłoneczka” oraz spotkania z pisarką Grażyną Serafin.

Projekt był współfinansowany ze środków Miasta Suwałki.