Biblioteka przyjazna ludziom starszym i niepełnosprawnym

Budynek Biblioteki przy ul. E. Plater 33A przystosowany jest do potrzeb osób z uszkodzeniami układu ruchu (podjazdy na zewnątrz budynku, winda, szerokie korytarze, dostęp do stolików w czytelniach, przystosowana toaleta) oraz wzroku (znaki alfabetu Braille’a na przyciskach windy,  zbiory – w tym książki z dużą czcionką oraz książka mówiona – audiobooki i kasety).

Biblioteka Publiczna w Suwałkach od trzech lat uczestniczy w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca i dofinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu w 2017 roku Biblioteka otrzymała nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – kolejne, piąte już urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Więcej >>

Systematycznie Biblioteka suwalska oferuje usługę biblioteczną „Książka na telefon” raz w tygodniu dowożąc książki do domów osób, którym z racji wieku i stanu zdrowia trudno dotrzeć do Biblioteki. Więcej >>

Biblioteka stale współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowaczym w Suwałkach, Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Podstawową Bajka w Suwałkach, Środowiskowym Domem Samopomocy „Aktywni tak samo” i działającym przy MOPR w Suwałkach oraz w Białej Wodzie, Warsztatami Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach, organizując skierowane do nich zajęcia, koncerty, pokazy filmowe, konkursy i inne wydarzenia.