Historia

Dzieje suwalskiej Książnicy liczą sobie ponad pół wieku.

Oto najważniejsze daty z historii Biblioteki Publicznej w Suwałkach

1945 rok – powstaje Miejska, a później i Powiatowa Biblioteka Publiczna

1955 rok – scalenie bibliotek – powstaje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej

1963 rok – oddanie do użytku nowego budynku Biblioteki – ul. Lenina 49

stara
Siedziba Biblioteki przy ul. Noniewicza 49

1975 rok – powstaje Wojewódzka Biblioteka Publiczna

1996 rok – Biblioteka przenosi się do nowego – większego budynku przy ul. E. Plater 33A

Obecna siedziba Biblioteki
Obecna siedziba Biblioteki

1999 rok – Biblioteka straciła status wojewódzkiej i staje się Miejską Biblioteką Publiczną miasta Suwałk

2001 rok – Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach otrzymuje Nagrodę „Srebrnej Róży” za rok 2000 przyznana przez Kapitułę Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji książki i czytelnictwa oraz niekonwencjonalne formy pracy na rzecz promocji regionu.

Nagroda „Srebrnej Róży”
Nagroda „Srebrnej Róży”

2002 r. – Biblioteka otrzymała wyróżnienie w I edycji ogólnopolskiego konkursu „Z ekonomią na ty” dla bibliotek powiatowych organizowanego przez Bibliotekę Narodową i Narodowy Bank Polski w 2002 roku.

Wręczenie nagrody
Wręczenie nagrody

14 maja 2005 r. Biblioteka otrzymała Włócznię Jacwingów „Habent sua fata libelli” („Książki mają swoje losy”) nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk

4 października 2006 r. Rada Miasta uhonorowała Bibliotekę tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk”

10 listopada 2007 r. – Bibliotekę uhonorowano medalem im. L. Paca za wybitne zasługi i wkład w rozwój bibliotekarstwa na Suwalszczyźnie, z okazji 90-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich