„Od Świtezi do Wigier”

Dodano: 26 grudnia 2022

Projekt „Od Świtezi do Wigier” umożliwił realizację działań związanych z 200. rocznicą wydania „Ballad i romansów”: warsztaty, konkurs na piosenkę, koncert, piknik literacki i konkurs plastyczny.

Suwalszczyzna to kraina jezior. Dlatego projekt był nawiązaniem literackiej Świtezi do bliskiego suwalczanom Jeziora Wigry, a jednocześnie odniesieniem ballady romantycznej do aktualnej rzeczywistości i współczesnej literatury.

Działania zaplanowane w projekcie (tj. warsztaty muzyczne i konkurs na piosenkę, piknik literacki, zajęcia edukacyjne i konkurs plastyczny) miały na celu zdobycie nowej wiedzy oraz zaangażowanie uczestników w różne formy rozwijające kreatywność i wykorzystujące ich potencjał.

W działaniach zrealizowanych w ramach projektu „Urodziny Marii Konopnickiej” wzięło udział ponad 1.400 osób.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kategorie: Projekty i programy

Góra