Ogólna klauzula informacyjna Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, wizerunek, lub inne dane udostępnione przez Państwa) jest:
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ul. E. Plater 33A 16-400 Suwałki NIP 8441284226

2) Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane w celu prowadzenia działań statutowych Biblioteki oraz marketingowych (np. przesyłanie newslettera, promocji akcji bibliotecznych, konkursów i innych wydarzeń, relacji z wydarzeń, a także w celu kontaktu bezpośredniego naszych pracowników z Państwem – tylko jeżeli wyrazi Pan/Pani na nie zgodę.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody).

4) Udział w uroczystości oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

5) Dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1. lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6) Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

8) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego.

9) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mailowo pod adresem: iodo@bpsuwalki.pl lub pisemnie pod adresem: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach ul. E. Plater 33 A 16-400 Suwałki

Maria Kołodziejska Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach