„Suwalska Biblioteka Pamięci”

Dodano: 31 lipca 2018

„Suwalska Biblioteka Pamięci- modernizacja czytelni i utworzenie pracowni digitalizacji w suwalskiej Bibliotece”

W dniu 31 lipca 2018 r. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach rozpoczęła realizację zadania pod nazwą „Suwalska Biblioteka Pamięci- modernizacja czytelni i utworzenie pracowni digitalizacji w suwalskiej Bibliotece”. Jest on współfinansowany w 45,65%  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a całkowita wartość zadania wynosi 322 000 zł.

Realizacja zadania ma zwiększyć efektywność i potencjał Biblioteki oraz podnieść jej atrakcyjność poprzez połączenie dwóch czytelni książek i czasopism oraz zdigitalizowanie i udostępnienie zasobów archiwalnych Suwałk i Suwalszczyzny z dwóch źródeł: ze zbiorów Biblioteki(książki i czasopisma) oraz niepaństwowego zasobu dziedzictwa  kulturowego w ramach Suwalskiej Biblioteki Pamięci(pracownia historii mówionej). Materiały zostaną udostępnione w internecie- będzie to wartość dodana.

Ze względu na zmniejszającą się liczbę korzystających z czytelni książek i czasopism, a jednocześnie konieczność zapewnienia możliwości dostępu do czasopism i książek na miejscu nastąpi połączenie dwóch czytelni w jedną, co wymagać będzie modernizacji pomieszczeń czytelni książek. W dotychczasowych pomieszczeniach czytelni czasopism powstanie Suwalska Biblioteka Pamięci z pracownia digitalizacji, co wymaga dostosowania pomieszczeń czytelni do potrzeb pracowni digitalizacji oraz nagrań świadków historii. Realizacja zadania potrwa do 31 grudnia 2018 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Kategorie: Projekty i programy

Góra