Tydzień Bibliotek: Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej

15 maja 2021

Kim są świadkowie historii? To nauczyciele, rzemieślnicy, harcerze, gospodynie domowe, rolnicy; dyrektorzy i pracownicy suwalskich zakładów pracy, szkół, artyści. Świadkiem historii jest każdy człowiek, który był świadkiem wydarzeń… swojego życia.

A więc kupował bułki „U Turka”, gazety w sklepiku „u Ciotek”, chodził na karuzelę na Małe Raczki, próbował zaglądać do okien synagogi na Noniewicza… słowem, pamięta miejsca, których już nie ma. A jak różnorodne mogą być wspomnienia mieszkańców Suwałk z czasów II wojny światowej! Ciekawostką jest, że nasza najstarsza rozmówczyni urodziła się w 1918 r. i podzieliła się wspomnieniami z przedwojennych Suwałk.

W Suwalskiej Bibliotece Pamięci dostępne są również różnego rodzaju fotografie, dokumenty. Zebrane opowieści stanowią inspirację i materiał do filmów dokumentalnych, prezentacji, wystaw. Relacje udostępniane są online na stronie www.digi.bpsuwalki.pl
Jesteśmy otwarci na kontakt z osobami, które chciałyby podzielić się wspomnieniami i archiwaliami dot. dawnych Suwałk. Chcemy zapytać między innymi o:- II wojnę światową- Suwałki powojenne- zapamiętane opowieści rodziców i dziadków – własne koleje losu.
Drugim filarem Pracowni Digitalizacji i Historii Mówionej jest digitalizacja (czyli skanowanie i udostępnianie) cennych zbiorów regionalnych – książek i czasopism od XVIII do końca XX wieku. Publikujemy je w sieci, w Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Mimo, że nie ma tego bardzo wiele, mamy coś, czego nie mają inni – regionalia, czyli materiały dotyczące Suwalszczyzny, wydawane w niewielkich nakładach, gdzie indziej niedostępne. Zapraszamy – www.pbc.biaman.pl