„Wigilia ze smartfonem”

18 grudnia 2018

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie na zarejestrowanie wspomnień „Wigilia… ze smartfonem”.

Co dawniej dostawało się pod choinkę? Czy dzieci pomagały w przygotowywaniu świątecznych potraw? Kto w rodzinie dawał znak rozpoczęcia Wigilii? Czy jadano potrawy, których dziś już nie ma na świątecznym stole? Jak spędzał święta dziadek, gdy był małym chłopcem? Gdyby Wasi dziadkowie – a nawet rodzice! odpowiedzieli na te i inne pytania, okazałoby się, że święta w każdym domu wyglądały całkiem inaczej. Jak się tego dowiedzieć? Zapytać – i nagrać odpowiedź!

Cele konkursu:

• poznanie dawnych tradycji świąt Bożego Narodzenia praktykowanych w rodzinie

• twórcze wykorzystanie technik multimedialnych do integracji międzypokoleniowej

• zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny

Informacje:

1. Konkurs dotyczy zarejestrowania techniką audio lub wideo za pomocą dowolnego urządzenia (smartfonu, dyktafonu, aparatu cyfrowego, kamery itp.) wspomnień świąt dzieciństwa najstarszego członka rodziny (dziadków, pradziadków, wujostwa, rodziców).

2. Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu „Cyfrowe pogotowie historyczne” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat.

2. Nagrania będą przyjmowane w dwóch kategoriach długości nagrań:• kat. 1 – długość trwania pojedynczego nagrania maks. 2 minuty• kat. 2 – długość trwania pojedynczego nagrania maks. 10 minut

3. Format nagrań: audio – wav (zalecany), mp3; wideo – mps, avi, wmv, mp4.

4. Każdy uczestnik może nadesłać prace w obu kategoriach (maks. 4 nagrania w jednej kategorii).

5. Nazwy plików muszą wyraźnie identyfikować kategorię i kolejność nagrań (np. kat_1_nagranie_1 itd.) Dodatkowo można załączyć zdjęcia z momentu nagrywania.

6. Do pracy muszą być dołączony wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

7. Pracownia Historii Mówionej działająca w bibliotece udziela zainteresowanym wskazówek technicznych.

8. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na płytach CD, DVD, w opakowaniach zabezpieczających prace przed zniszczeniem, w terminie do 22 stycznia 2019 roku na adres: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki.

9. Organizatorzy powołają jury, które przyzna nagrody oraz wyróżnienia. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

10. Szczegółowe informacje o konkursie (wyniki, terminy prezentacji itd.) dostępne będą na stronie internetowej Biblioteki: www.bpsuwalki.pl

Uwagi końcowe:

1. Przekazanie prac konkursowych oznacza, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

2. Uczestnik nadsyłając prace, udziela organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej licencji na archiwizację i publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych nagrań podczas spotkań, wystaw, audycji, publikacji i innych wydarzeń organizowanych przez bibliotekę.

3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

Organizator:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Pracownia Historii Mówionej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 62 46, e-mail: digi@bpsuwalki.pl

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy