Wyniki konkursu

02 września 2020

SUWALSKIE LIMERYKI LATEM. XIV EDYCJA. Protokół z posiedzenia jury konkursu literackiego na limeryków z 5 sierpnia 2020 r.

           W czerwcu 2020 r. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach po raz czternasty ogłosiła konkurs na krótką wierszowaną formę literacką zatytułowany „Suwalskie limeryki latem. Edycja XIV”.

            Podobnie, jak w latach poprzednich utwory dotyczyły Suwałk i Suwalszczyzny
oraz – w tej edycji konkursu, w 300-lecie Suwałk, specjalnie cenione były utwory zawierające nazwy/patronów suwalskich ulic.

            Na konkurs wpłynęło 282 (285) utworów od 71 (72) autorów. Utwory nie spełniające założeń konkursu (nie –limeryki) nie były oceniane.

            Komisja oceniająca prace konkursowe w składzie:

Maria Kołodziejska – Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach

Agnieszka Szyszko – przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Zbigniew Tanajewski – poeta, Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil”

po długiej dyskusji podjęła decyzję o następującym podziale nagród:

– nagroda Prezydenta Miasta Suwałk: Henryk Liszkiewicz, Piła;

– nagroda Starosty Powiatu Suwalskiego: Wiesław Karliński, Namysłów;

– nagrody Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej: Elżbieta Karwowska, Łomża; Dominika Liszkiewicz, Piła;

– nagroda Suwalskiego Ośrodka Kultury:  Małgorzata Pieńkowska, Ełk

– nagroda „DwuTygodnika Suwalskiego”: Wojciech Fałtynowicz, Suwałki

– nagroda Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: Karol Wysocki, Olecko

– nagrody Stowarzyszenia Kulturalnego „Bibliofil”: Teresa Kozłowska, Lublin; Arkadiusz Stosur, Kraków

– nagrody specjalne:

  – nagroda Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach: Artur Kozłowski, Ząbkowice Śląskie

  – nagroda Dowódcy 14 Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach: Bogumił Paszkiewicz, Warszawa

       Wyróżnienia (dyplomy) otrzymują uczestnicy konkursu, których pojedyncze utwory zwróciły uwagę jury ze względu na szczególne potraktowanie 300-lecia Suwałk:

   – Katarzyna Czubała-Vyborov, Chełm;

   – Małgorzata Pilarska, Suwałki;

   – Ryszard Błaż, Nowy Tomyśl;

   – Jarosław Skoś, Kraków;

   – Wilhelm Stefanowski, Suwałki;

   – Dominika Ciechanowicz, Zielona Góra;

   – Olga Zenker, Mosina.

       Po terminie, nie z winy autora limeryków, dotarła korespondencja z Anglii. Dodatkową, pozaregulaminową, swoją nagrodę Jurorów Konkursu na Limeryk, Komisja postanowiła przyznać Marcinowi Dominikowi Moymirskiemu, Londyn.