Wyniki konkursu

22 grudnia 2021

W Bibliotece Publicznej odbył się XXI Miejski Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza „Młodości! Ty nad poziomy wylatuj…”.

Wzięli w nim udział uczniowie z większości suwalskich szkół podstawowych. Zwyciężyła Julia Fałtynowicz ze Szkoły Podstawowej nr 5, a drugie miejsce zajęła Weronika Żyniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4, trzecie miejsce zajęli ex aequo Mateusz Grabowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Weronika Szypulska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej. Konkurs odbywa się co roku z okazji urodzin naszego wieszcza. Adam Mickiewicz przyszedł na świat 24 grudnia 1798r. w Zaosiu koło Nowogródka. Organizatorami konkursu były Biblioteka Publiczna w Suwałkach oraz Suwalski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Laureaci konkursu:

Miejsce I
Julia Fałtynowicz, Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Aneta Janulewicz

Miejsce II
Weronika Żyniewicz, Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Monika Ponganis

Miejsce III
Mateusz Grabowski, Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Justyna Jackiewicz
Weronika Szypulska, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Wojtowicz-Dębowska

Miejsce IV
Emilia Rżany, Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Ewa Meyza
Gabriel Sienkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Teresa Sawicka
Maksymilian Supranowicz, Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Barbara Markowska

Miejsce V
Dawid Bałtrukanis, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Wojtowicz-Dębowska
Maciej Zaboklicki, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Wojtowicz-Dębowska

Miejsce VI
Antonina Bednarko, Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Ewa Meyza
Zofia Chalecka, Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Jolanta Witkowska
Maciej Dziemian, Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Teresa Sawicka
Małgorzata Łuba, Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Bogdan Kościuch
Konstanty Perkowski, Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach
nauczyciel przygotowujący: Ewelina Leszczyńska