Zaproszenie na wydarzenie

Dodano: 2 maja 2022

W imieniu 1 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „BURZA” przynależącego do Hufca ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach zapraszamy na najbliższe wydarzenia kampanii „Bohater”, poświęconej hm. Marii Krystynie Kapuścińskiej:

– Wieczornicę, która odbędzie się 3 czerwca 2022 roku o godzinie 16:30 w sali granatowej SOK, ul. Noniewicza 71.

– Wystawę, która zostanie otwarta 6 czerwca 2022 r. o godzinie 16:30 w Archiwum Państwowym, ul. Kościuszki 69, sala wystawowa w budynku E (wystawa będzie czynna do 1 lipca 2022 r. w godzinach 9:0 – 15:00).

Do współpracy zostały włączone również inne podmioty lokalne: Archiwum Państwowe w Suwałkach, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Kultury oraz Fundacja Diakonia.

Od września 2021 roku 1 Szczep Drużyn Harcerskich „Burza” działający przy Hufcu ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego rozpoczął działania zmierzające do zdobycia imienia hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej. W roku 2021 przypadała 100. rocznica urodzin przyszłej Bohaterki, która za swoją działalność społeczną została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk”. Wielka działaczka harcerska z patriotycznej Rodziny Rylskich jest pięknym wzorem do naśladowania dla zuchów, harcerzy i instruktorów. W związku z tym Szczep „Burza” pragnie przybliżyć jej postać całemu suwalskiemu środowisku harcerskiemu oraz mieszkańcom naszego miasta. W związku z kampanią „Bohater” zaplanowano szereg przedsięwzięć. Zaczynając od harcerskich – obóz, a kończąc na tych włączających lokalną społeczność – wystawa i wieczornica. 

Niebawem odbędzie się cykl trzech spotkań -warsztatów historycznych.
Wykorzystane zostaną materiały archiwalne i historyczne dotyczące działalności hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej oraz Rodziny Rylskich w Suwałkach i okolicach, których efektem będzie Kronika Historyczna „Niecodzienna codzienność – kiedyś i dziś”. Zajęcia służyć mają zapoznaniu odbiorców – środowisk harcerskich i lokalnej społeczności z rodziną Rylskich, która pojawiła się w Suwałkach wraz z nadaniem Suwałkom praw miejskich, czyli ponad 300 lat temu. Wiele dobrego uczynili dla miasta służąc mu na różne sposoby, a na ten temat lokalna społeczność wciąż mało wie. Efektem wykorzystania zgromadzonych przez Hufiec ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego (przy współpracy z lokalnymi podmiotami) materiałów źródłowych dotyczących Rodu Rylskich oraz hm. Marii Krystyny Kapuścińskiej będzie kronika prowadzona przez uczestników spotkań. W atrakcyjny sposób przekazana zostanie wiedza o lokalnej historii, a także zaistnieje okazja do międzypokoleniowej dyskusji oraz integracji poprzez pracę metodą harcerską. 

Wydarzenia stworzą możliwość poznania najważniejszych faktów z życia bohaterskiej rodziny Rylskich oraz spotkania międzypokoleniowego Mieszkańców Suwałk. Wyszczególniony przykład niskiej, drobnej osoby harcmistrzyni Marii Krystyny Kapuścińskiej o temperamencie i charyzmie pozwalającym aktywnie uczestniczyć w II wojnie światowej, odbudowaniu Polski oraz służbie na rzecz innych po kres swoich dni, ma wpłynąć na postawy społeczności Suwałk. Umiejętność godzenia ról społecznych, niezaniedbywanie żadnej dziedziny życia, ustalanie właściwych priorytetów, świadomość swoich możliwości i przekładanie ich na pełnienie różnych funkcji służąc innym – to możemy wyczytać z poczynań rodziny Rylskich. Ukazanie historii regionu tworzonej przez rodzinę Rylskich ma za zadanie zintegrować środowiska harcerskie i mieszkańców miasta Suwałk, rozbudzić postawy patriotyczne, wpłynąć na podtrzymywanie pamięci o hm. Marii Krystynie Kapuścińskiej i rodzinie Rylskich, z której się wywodzi.   

Realizacja oferty dofinansowanej z budżetu Miasta Suwałki 

Niecodzienna codzienność – o harcerskiej służbie w życiu 

 Marii Krystyny Kapuścińskiej z domu Rylskich.” 

Kategorie: Aktualności

Góra