Czytelnia

Gromadzi i udostępnia książki, czasopisma z różnych dziedzin wiedzy ze ścisłym ukierunkowaniem na tematykę regionalną.

Posiada 4 stanowiska internetowe dla użytkowników oraz skomputeryzowaną bazę danych posiadanego księgozbioru. Utworzono również bazę danych publikacji zwartych i artykułów
z czasopism dotyczących Suwalszczyzny i okolic. Oferuje korzystanie z usług ksero.

Dział poza udostępnianiem prezencyjnym posiadanych materiałów bibliotecznych opracowuje i gromadzi Dokumenty Życia Społecznego oraz przygotowuje zestawienia bibliograficzne
i kalendaria rocznic ogólnopolskich i regionalnych.

Ponadto pracownicy działu zajmują się wypożyczeniami międzybibliotecznymi (usługa odpłatna).

Najcenniejszą część zbiorów Czytelni Książek stanowią cymelia. Są to stare druki (publikacje piśmiennicze wydane od 2 poł. XV w. do r. 1800), książki wydane w XIX wieku oraz dzieła, które ukazały się na rynku wydawniczym do 1945 r. Znaczna część tego księgozbioru znalazła się w zasobach naszej Biblioteki dzięki darom indywidualnych ofiarodawców, jak również zakupom antykwarycznym i aukcyjnym.

Do pobrania:

Cymelia ze starej szafy. Pamâtnaâ Knižka Suvalkskoj Gubernìi na 1877 god

Cymelia ze starej szafy. O Mickiewiczowskiej „Odzie do młodości” : odczyt wypowiedziany w sali ratuszowej na dochód Towarzystwa kolonij wakacyjnych krakowskich…

Cymelia ze starej szafy. Zaszumiały dęby

Cymelia ze starej szafy. Pułkownik Leopold Lis-Kula

Cymelia ze starej szafy. Nowo wydany kancyonał…

Cymelia ze starej szafy. Aleksandra Piłsudska komendantka wywiadu kobiecego

Cymelia ze starej szafy. Zarys historii wojennej 41-go Suwalskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Cymelia ze starej szafy. Kalendarz Ziemi Suwalskiej na rok 1925

Cymelia ze starej szafy. Na cmentarzu Bogumila Aspisa

Cymelia ze starej szafy. Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego

Monografia miasta Suwałk S. A. Nowalskiego

Cymelia ze starej szafy. Edykt nakazujący […] Fryderyka Wilhelma III

Cymelia ze starej szafy. Mowa na pogrzebie ś. p. Ignacego Czyżewskiego

Cymelia ze starej szafy. Ze środy na piątek

Cymelia ze starej szafy. Sztuka obrończa R. Harrisa

Cymelia ze starej szafy. Z pamiętników Soplicy

Cymelia ze starej szafy. Gazeta Suwalska

Cymelia ze starej szafy. Historya narodu polskiego Adama Naruszewicza

Cymelia ze starej szafy. Przepisy służbowe i emerytalne

Cymelia ze starej szafy. Uszkodzenia i niedokładności w maszynach elektrycznych… Bohdana Gimbuta

Cymelia ze starej szafy. Wódź mnie na pokuszenie Franka Hellera

Cymelia ze starej szafy. Imć pana rotmistrza Józefa Karpowicza powstańca z r. 1863 wspomnienia

Cymelia ze starej szafy. Kobiety piszą szkice i sylwetki

Cymelia ze starej szafy. Listownik

Cymelia ze starej szafy. Piekło XX wieku Ludwika Christiansa

Cymelia ze starej szafy. Krasnybór czyli Sztabin i Karol hr. Brzostowski Ludwika Pietrusińskiego

Cymelia ze starej szafy. Na normandzkim brzegu Marii Konopnickiej

Cymelia ze starej szafy. Grodno Józefa Jodkowskiego

Cymelia ze starej szafy. Czarna Hańcza Wandy Miłaszewskiej

Cymelia ze starej szafy. Suwalskie reklamy z okresu dwudziestolecia międzywojennego

Cymelia ze starej szafy. Moi znajomi Marii Konopnickiej

Cymelia ze starej szafy. Jednodniówka wydana z okazji 50-letniego jubileuszu istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej

Cymelia ze starej szafy. Kajakiem do Puszczy Augustowskiej Stanisława Kociuckiego

Cymelia ze starej szafy. Homilie na wszystkie niedziele i święta doroczne

Cymelia ze starej szafy. Ordo divini officii

Cymelia ze starej szafy. Nad Wigrami Kazimierza Demela

Cymelia ze starej szafy. Nieznane zakątki kraju Suwalszczyzna Karola Hoffmana

Cymelia ze starej szafy. Antologia polska

„Ze starej szafy”- prezentacja najstarszych zbiorów Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach (wybór)

„Ze starej szafy 2” – prezentacja najstarszych zbiorów regionalnych (wybór)

Zestawienia bibliograficzne:

Góra