O Bibliotece

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zasoby biblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Suwałk i regionu. Prowadzi działalność informacyjną, bibliograficzną i wydawniczą zwłaszcza o Suwałkach i Suwalszczyźnie. Jednym z ważniejszych zadań statutowych biblioteki jest prowadzenie działalności z zakresu upowszechniania wiedzy o regionie, kulturze słowa, sztuce książki, edukacji kulturalnej społeczeństwa. Biblioteka ma dobre kontakty z samorządem lokalnym i instytucjami kultury działającymi na terenie miasta. Biblioteka uczestniczy w opracowaniu oraz realizacji projektów finansowanych przez m.in. Unię Europejską. 

Na terenie miasta prowadzi Filię nr 1, Filię nr 2, Filię nr 3 i Midicentrum – Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii oraz SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.

Jest wydawcą „DwuTygodnika Suwalskiego”.

Historię naszej Biblioteki znajdziesz >>TUTAJ

 

Biblioteka główna:

Filie: