Czytelnia

Gromadzi i udostępnia książki, czasopisma z różnych dziedzin wiedzy ze ścisłym ukierunkowaniem na tematykę regionalną. Posiada 4 stanowiska internetowe dla użytkowników oraz skomputeryzowaną bazę danych posiadanego księgozbioru. Utworzono również bazę danych publikacji zwartych i artykułów z czasopism dotyczących Suwalszczyzny i okolic. Oferuje korzystanie z usług ksero. Dział poza udostępnianiem prezencyjnym posiadanych materiałów bibliotecznych opracowuje i gromadzi Dokumenty Życia Społecznego oraz przygotowuje zestawienia bibliograficzne i kalendaria rocznic ogólnopolskich i regionalnych. Najcenniejszą część zbiorów Czytelni Książek stanowią cymelia. Są to stare druki (publikacje piśmiennicze wydane od 2 poł. XV w. do r. 1800), książki wydane w XIX wieku oraz dzieła, które ukazały się na rynku wydawniczym do 1945 r. Znaczna część tego księgozbioru znalazła się w zasobach naszej Biblioteki dzięki darom indywidualnych ofiarodawców, jak również zakupom antykwarycznym i aukcyjnym.

Dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Do pobrania: