Przetarg nieograniczony

Dodano: 16 sierpnia 2018

AD.331.BIBL.1.2018 Przetarg nieograniczony pn. „Suwalska Biblioteka Pamięci – modernizacja czytelni i utworzenie pracowni digitalizacji w suwalskiej Bibliotece” z Programu Infrastruktura Kultury 2018 dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Kategorie: Ogłoszenia i przetargi

Góra