Ogłoszenia i przetargi

Przetarg nieograniczony

AD.331.BIBL.1.2018 Przetarg nieograniczony pn. „Suwalska Biblioteka Pamięci – modernizacja czytelni i utworzenie pracowni digitalizacji w suwalskiej Bibliotece” z Programu Infrastruktura Kultury 2018 dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

więcej

Przetarg nieograniczony

AD.331/MIDI/9/2015 Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu elektronicznego w ramach projektu „Kreatywne Ośrodki  Nauki i Technologii w Suwałkach i Grodnie”” w ramach projektu „Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach i Grodnie” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013

więcej

Przetarg nieograniczony

AD.331/MIDI/8/2015 Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z wyposażeniem, urządzeniami i innymi elementami współpracującymi do Kreatywnych Ośrodków Nauki i Technologii w Suwałkach w ramach projektu „Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii  w Suwałkach i Grodnie” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej …

więcej

Przetarg nieograniczony

AD.331/MIDI/7/2015 Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu elektronicznego w ramach projektu „Kreatywne Ośrodki  Nauki i Technologii w Suwałkach i Grodnie”” w ramach projektu „Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach i Grodnie” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013

więcej

Nabór na stanowisko instruktor zajęć w Midicentrum

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA instruktorów zajęć w „Midicentrum” Kreatywnym Ośrodku Nauki  i Technologii  w Suwałkach w  projekcie pn. „KREATYWNE OŚRODKI NAUKI I TECHNOLOGII W SUWAŁKACH I GRODNIE”

więcej

Oferta pracy na stanowisku specjalista-dziennikarz

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, z siedzibą w Suwałkach, ul. E. Plater 33A, poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista – dziennikarz w Dwutygodniku Suwalskim w wymiarze pół etatu.

więcej

Przetarg nieograniczony

AD.331/MIDI/6/2015 Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z urządzeniami, wyposażeniem i innymi elementami współpracującymi do Kreatywnego Ośrodka Nauki i Technologii w Suwałkach” w ramach projektu „Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach i Grodnie” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej …

więcej

Przetarg nieograniczony

AD.331/MULTI/5/2014 Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu elektronicznego w ramach projektu „Interaktywne centra nauki i technologii MULTICENTRUM w Suwałkach i Grodnie” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

więcej

Przetarg nieograniczony

AD.331/MULTI/2/2014 Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do pomieszczeń lokalu przy ulicy Witosa 4 A” w ramach projektu „Interaktywne centra nauki i technologii MULTICENTRUM w Suwałkach i Grodnie” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

więcej

Przetarg nieograniczony

AD.331/MULTI/-1/2014 Przetarg nieograniczony pn. „Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń lokalu przy ulicy Witosa 4 A na „Interaktywne centrum nauki i techniki MULTICENTRUM w Bibliotece” w ramach projektu „Interaktywne centra nauki i technologii MULTICENTRUM w Suwałkach i Grodnie” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

więcej